دوشنبه, 3 مهر 1402

علی صبوری

مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبا

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
.
سوابق : 
-
تلفن : 
23091201
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.4.0
V6.1.4.0