دسته بندي اخبار 
  تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای كیوی
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۴۳  |  تعداد نظرات : ۰
  كنترل تلفیقی آفت كرم خاردار در پنبه
  اطلاعیه مدیریت حفظ نباتات استان فارس: كنترل تلفیقی آفت كرم خاردار در پنبه 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۴۹  |  تعداد نظرات : ۰
  تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز و مصرف علفكشها در زراعت پنبه
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۲۹  |  تعداد نظرات : ۰
  آلودگی بیش از ۱۱۰۰ هكتار از باغ‌های خراسان‌ جنوبی به زنگ زرشك
  مدیر حفظ نباتات استان خراسان جنوبی خبر داد: آلودگی بیش از ۱۱۰۰ هكتار از باغ‌های خراسان‌ جنوبی به زنگ زرشك 
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۳۰  |  تعداد نظرات : ۰
  دكتر علائی مقدم به عنوان رئیس شورای راهبردی تحقیقات سلامت محصولات كشاورزی منصوب شد.
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۴۴  |  تعداد نظرات : ۰
  كشاورزان اردبیل از بذور اصلاح شده و مرغوب استفاده كنند
  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۸  |  تعداد نظرات : ۰
  صفحه1از133123456...133.بعدي.برو       6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0