دوشنبه, 3 مهر 1402

سعید معین نمینی

مدیر مبارزه با آفات عمومی و هم

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
از سال 1395 بعنوان مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند. قبلا 8 سال معاون مدیریت آفات عمومی و همگانی بودند و همچنین ایشان قبل ازآن بعنوان رئیس گروه سن غلات فعالیت داشتند.
تلفن : 
-
تحصيلات : 
-
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

از سال 1395 بعنوان مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی منصوب شده اند. قبلا 8 سال معاون مدیریت آفات عمومی و همگانی بودند و همچنین ایشان قبل ازآن بعنوان رئیس گروه سن غلات فعالیت داشتند.

6.1.4.0
V6.1.4.0