جمعه, 29 تير 1403
  • ساعت : ۰۸:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 173
عدم تمدید مهلت مصرف حشره كش كلرپیریفوس

به گزارش روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور با توجه به درخواست انجمن محترم تولید کنندگان سموم براي تمدید مهلت مصرف حشره کش کلرپیریفوس تا تاریخ 1403/6/31، به اطلاع کلیه شرکت هاي تولیدکننده سموم می رساند براساس نظر هیأت محترم نظارت بر سموم با درخواست تمدید مهلت اجازه مصرف حشره کش کلرپیریفوس موافقت نشد.

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0