جمعه, 29 تير 1403
  • ساعت : ۰۹:۰۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 150
فهرست سموم مجاز كشور تصویب شده تا پایان اردیبهشت 1403
فهرست آفت کشهاي مجاز کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاري بروز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور، نظر به ضرورت برنامه ریزي آتی براي تدارك و تولید آفت کش هاي کشاورزي، فهرست آفت کشهاي مجاز کشور بر اساس نام عمومی به تفکیک حشره کش، قارچ کش، علف کش، کنه کش، نماتدکش -حلزون کش، جونده کش و هورمون هاي گیاهی تصویب شده تا پایان اردیبهشت ماه سال جاري بروز شده است.

لازم به ذکر است فهرست مذکور براي اطلاع کارشناسان، پژوهشگران و بهره برداران از طریق وب گاه این سازمان  قابل دسترس است.

در این فهرست مشخصات آفت کش ها شامل نام عمومی، نام تجاري، نوع فرمولاسیون و درصد آن، نام شرکت تولید کننده و تدارك کننده، نام آفات هدف، نوع محصول، میزان مصرف و تاریخ تصویب در هیات نظارت بر سموم درج شده است.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0