شنبه, 29 ارديبهشت 1403
  • ساعت : ۰۹:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ 
  • تعداد بازدید : 92
توزیع سموم آماده مصرف وارداتی قبل از اعلام نتایج مجاز نمی باشد
معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص عدم توزیع سموم آماده مصرف وارداتی، قبل از وصول نتیجه آزمایش های کنترل کیفی و حصول اطمینان از انطباق نتایج بررسی های آزمایشگاهی با ضوابط و حدود مجاز مربوطه، هشدار داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص عدم توزیع سموم آماده مصرف وارداتی، قبل از وصول نتیجه آزمایش های کنترل کیفی و حصول اطمینان از انطباق نتایج بررسی های آزمایشگاهی با ضوابط و حدود مجاز مربوطه، هشدار داد.

 

 توزیع سموم آماده مصرف وارداتی قبل از اعلام نتایج مجاز نمی باشد لیکن متاسفانه بر اساس بررسی گزارش های واصله، برخی از شرکت ها خود را ملزم به رعایت این امر ندانسته و اقدام به توزیع سموم پیش از اخذ نتیجه منطبق با ضوابط و حدود مجاز مربوطه می نمایند.

 

بدیهی است این اقدام می تواند موجب بروز تبعات سوء و ناخوشایند احتمالی برای کشاورزان و بهره برداران  شده و نیز از سویی شرکت تدارک کننده را در جهت جمع آوری سموم توزیع شده مغایر با استانداردها جهت اصلاح، امحا و یا عودت و متعاقب آن سازمان حفظ نباتات را با چالش جدی مواجه می نماید.

 

 درصورت عدم رعایت این موضوع (توزیع سموم وارداتی قبل از وصول نتیجه آزمایشات  اعلامی از سازمان) توسط شرکت های خاطی، پرونده در کمیته بررسی تخلفات آفت کش ها مورد بررسی قرار گرفته و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0