چهارشنبه, 15 آذر 1402
  • ساعت : ۰۹:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 221
دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارت زا
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت عوامل خسارت زای زعفران
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت عوامل خسارت زای زعفران توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین شـده و در سایت سازمان بارگذاري گردید

گیاه زعفران با نام علمی Crocus sativus از دیرباز که در ایران کشت می شد یکی از با ارزش ترین گیاهان زراعی است که علاوه بر اشتغالزایی بالا دارای ارز آوری زیادی می باشد. این گیاه از تیره زنبقیان در مناطق خشک و نیمه گرمسیر رشد می کند. گرچه در شرایط متنوع آب و هوایی رشد می کند لیکن در مناطقی که آب و هوای معتدل، تابستانهای خشک و زمستانهای ملایم داشته باشد رشد مطلوبتری دارد و کیفیت محصول آن بهتر است. کمربند کشت زعفران در جهان بین عرضهای جغرافیایی 30تا 40درجه شمالی است. بیش از 91درصد از کل تولید زعفران دنیا در ایران تولید میشود که بخش اعظم آن مربوط به دو استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی است. با نگاه به روند تغییرات سطح زیر کشت زعفران در سالهای اخیر نشان می دهد که کشت این محصول به شدت افزایش داشته است. در حال حاضر زعفران ایران مشکلی از نظر آلودگی های شیمیایی، میکروبی و یا مواد خارجی ندارد. اما گاهی گزارشهای غیر رسمی و پراکندهای مبنی بر انواع آلودگی ها منتشر می شود. به دلیل این که ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده در سطح جهان است و به منظور حفظ موقعیت ممتاز زعفران ایران، بررسی دقیق کلیه مراحل تولید تا فرآوری به منظور یافتن گلوگاه های آلودگی ضروری است.

با توجه به اهميت موضوع دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای زعفران توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات  تهیه و تـدوین گردیـد.

نشــریه فوق در ســایت سازمـان حفـظ نباتـات در قســمت معـاونت کننترل آفات، بخش دفتر پیش آگاهی و باکس دستورالعمل هاي باغی بارگذاري شده است.

امتیاز :  ۳.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0