چهارشنبه, 15 آذر 1402
  • ساعت : ۱۰:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 160
دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زا
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای سورگوم
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای سورگوم توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات با همکاری محققین موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه و تـدوین شـده و در سایت سازمان بارگذاري گردید.

سورگوم از خانواده غلات بوده و مقام پنجم را در این میان پس از گندم، برنج، ذرت و جو دارد. این گیاه به خشکی مقاوم بوده و بدین لحاظ به شتر گیاهان موسوم است. از لحاظ نوع، سورگوم به دو دسته دانه ای و علوفه ای تقسیم می شود که در سورگوم دانه ای، از دانه گیاه جهت تغذیه انسان، دام، طیور و نیز در صنایع استفاده می گردد و در سورگوم علوفه ای، ساقه و برگ جهت تعلیف دام به طور مختلف (چرای مستقیم، علوفه تر، علوفه خشک و سیلو) استفاده می گردد.

سطح زیر کشت سورگوم در جهان حدود 45 میلیون هکتار و 75 درصد آن در آسیا و آفریقا است. حدود 90 درصد سطح زیر کشت در دنیا مربوط به سورگوم دانه ای و مابقی مربوط به سورگوم های علوفه ای است. بیشترین سطح زیر کشت آن در جهان در مناطق گرم و خشک قرار دارد. مهمترین کشورهای تولیدکننده آن در جهان شامل هند، چین، آمریکا، آرژانتین، استرالیا و سودان است.

سطح زیر کشت سورگوم در ایران در سالهای اخیر به حدود 40 هزار هکتار رسیده است. عمده سطح زیر کشت سورگوم در ایران به ارقام علوفه ای با توجه به کمبود علوفه در ایران اختصاص دارد. سورگوم با شرايط آب و هوايي ايران بخصوص مناطق گرم و خشك و معتدل سازگاري خوبي دارد و مقاومت زیادی به شوری خاک دارد.

در مناطق مرطوب با استفاده از ارقام مناسب و درمناطق سرد با رعايت تاريخ كاشت در اواخر بهار و اوايل تابستان کاشت آن امكان پذير است. آزمايشات نشان مي دهد سورگوم علوفه اي در اكثر مناطق ايران از قبيل كرج، اراك، ورامين، شاهرود، مشهد، نيشابور، بيرجند، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، كرمان، يزد، شيراز، اصفهان، خرم آباد، كرمانشاه، اروميه، ميانه، قزوين، زنجان، مغان، گيلان، گرگان، ساري و مناطق مشابه با استفاده از ارقام و واريته هاي مناسب و رعايت تاريخ كاشت قابل كشت است.

با توجه به اهميت موضوع دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای سورگوم توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات با همکاری محققین موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهیه و تـدوین گردیـد.

نشــریه فوق در ســایت سازمـان حفـظ نباتـات در قســمت معـاونت کننترل آفات، بخش دفتر پیش آگاهی و باکس دستورالعمل هاي زراعی بارگذاري شده است.

امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0