شنبه, 9 مرداد 1400
EN
  • ساعت : ۸:۸:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 91
مصاحبه
معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات:تولید محصولات ارگانیك نیازمند اقدامات فرهنگی
مسعود لطیفیان گفت: فراهم کردن امکانات، تجهیزات و مواد شیمیایی و به روز کردن کلیه دستورالعمل‌ها و روش‌های کنترل کیفی در سطح آزمایشگاه مرکزی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار برای تامین نیازها و همچنین نظارت دقیق بر فعالیت سایر آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در اولویت برنامه‌های سازمان حفظ نباتات است.

استفاده بی محابا از آفت کش ها در بسیاری از زمین‌های کشاورزی توزیع و مشکلات متعدد محیط زیستی را به دنبال دارند. تاکنون حدود هشت میلیون ماده شیمیایی  انسان ساخت شناسایی شده است که حدود هفتاد هزار ترکیب آن استفاده رایج دارند. یکی از این ترکیبات شیمیایی که هر روز با پیشرفت علم و فناوری بر تعداد و مقدار مصرف آنها در محیط افزوده می‌شود آفت کش‌هایی هستند که برای مبارزه با  آفات کشاورزی و بهداشتی به طور وسیعی استفاده می‌شود.

مسعود لطیفیان، معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات درباره ساماندهی  کنترل کیفیت سموم دگفتدر اختیار کشاورز قرار دادن یک آفت کش مناسب و با کیفیت در مراحل تامین، توزیع و فروش نقش مهمی در امنیت غذایی کشور دارد.

او افزودسازمان حفظ نباتات به عنوان متولی کنترل کیفیت سموم نیاز به یک آزمایشگاه مرجع با امکانات کامل و کارکنان تخصصی و با اطلاعات به روز است.

لطیفیان تاکید کردفراهم کردن امکانات، تجهیزات و مواد شیمیایی و به روز کردن کلیه دستورالعمل‌ها و روش‌های کنترل کیفی در سطح آزمایشگاه مرکزی و ارتقاء سطح دانش کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار برای تامین نیازها و همچنین نظارت دقیق بر فعالیت سایر آزمایشگاه‌های مورد تایید سازمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در اولویت برنامه‌های سازمان حفظ نباتات است.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات افزود: توسعه و ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل کیفی سموم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زیرنظر سازمان و الزام کلیه تولیدکنندگان به اخذ تاییدیه این آزمایشگاه‌ها از توزیع سموم ضرورت دارد.

او افزود: برای این منظور نمونه‌برداری تصادفی توسط ناظرین سازمان حفظ نباتات به صورت مستمر و از انبارهای استانی شرکت‌ها قبل از توزیع و از طریق فروشگاه‌های سمموم به صورت متمرکز انجام می‌شود.

لطیفیان تصریح کرداصلاح قوانین و تعیین مجازات‌های سخت برای تولیدکنندگان و واردکنندگان متخلف در دستور کاری سازمان حفظ نباتات با تیم تخصصی مستقر در کمیته نظارت بر تدارک، توزیع و کنترل کیفیت سموم انجام می‌شود. برنامه ارزیابی کیفیت سالانه سموم وارداتی و تولید داخل نیز توسط سازمان حفظ نباتات صورت می‌گیرد تا نسبت به معرفی شرکت‌های برتر به کشاورزان و زراعان اقدام شود. از تولیدکنندگان موفق داخلی حمایت می‌شود.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفت: استقرار سیستم‌های پیش آگاهی با استفاده از ابزارهای مدرن در کشور براساس شناخت کافی از وضعیت موجود، بررسی نقاط ضعف، قوت و تجارب سایر کشورها و هماهنگ با افزایش نیاز و مطالبه تولیدکنندگان اقدام موثر در راستای مدیریت بهینه مصرف آفت‌کش‌ها است.

به‌دلیل استفاده بی‌محابا کشاورزان از سموم کشاورزی در برخی مواقع شاهد توزیع محصولات ارگانیک در کشور هستیم. البته در برخی مواقع هم این محصولات چند برابر قیمت به فروش می روند، در این زمینه معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات گفتمحصولات ارگانیک نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و بهره‌وری کشاورزی در کشور دارد. البته قیمت برخی از این محصولات تا 10برابر قیمت محصول معمولی در بازارهای جهانی است.

او درباره اقدامات و اعمال سیاست‌های تشویقی در توسعه محصولات اوگانیک افزودالبته فرهنگسازی در تولید و مصرف بیش از پیش محصولات ارگانیک در کشور از اهمیت برخوردار است.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0