چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
EN
  • ساعت : ۱۳:۱۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 112
اقدامات شاخص مدیریت قرنطينه سازمان حفظ نباتات کشور
مدیریت قرنطینه سازمان حفظ نباتات از اهم برنامه های این مدیریت خبر داد .
مهندس مريم جليلی مقدم مديريت قرنطينه سازمان حفظ نباتات اهم برنامه های اين مديريت تا پايان دولت به شرح زير اعلام کرد :

- راه اندازی و بهره برداری از سیستم ثبت مشخصات منطقه/ محل تولید محموله های گیاهی صادراتی و ثبت گزارش بررسی های میدانی و آزمایشگاهی انجام گرفته در محل تولید محموله های مذکور در زیرسامانه صدور گواهی بهداشت گیاهی

- ارائه کد قرنطینه ای به کلینیک های گیاهپزشکی واجد شرایط برای انجام بررسی های میدانی و آزمایشگاهی محموله های گیاهی صادراتی در محل تولید.

- ارائه کد قرنطینه ای به سردخانه های واجد شرایط برای نگهداری محموله های گیاهی صادراتی دارای محل تولید، مطابق با مفاد شیوه نامه "ردیابی محموله های گیاهی صادراتی از محل تولید تا گمرک صادراتی"

- راه اندازی بخش محموله های گیاهی صادرات برگشتی در زیرسامانه صدور گواهی بهداشت گیاهی

- راه اندازی بخش صادرات مجدد محموله های گیاهی در زیرسامانه صدور گواهی بهداشت گیاهی جهت صدور الکترونیک گواهی های بهداشت گیاهی صادرات مجدد

-  انعقاد موافقت نامه همکاری با کشور چین درخصوص تبادل الکترونیک اسناد و مدارک قرنطینه گیاهی در تجارت بین الملل

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0