يکشنبه, 10 اسفند 1399
EN
  • ساعت : ۱۳:۵۶:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 93
    /  2
جلسه هیئت نظارت بر سموم در سازمان حفظ نباتات برگزار شد.
جلسه هیئت نظارت بر سموم در سازمان با حضور معاون محترم كنترل آفات سازمان حفظ نباتات برگزار گردید.
جلسه هیئت نظـارت بر سـموم بـا ریـاست معاون محترم کنترل آفات جناب آقای دکتر لطيفيان و با حضور نماینـدگان ذیصـلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی، سازمان پزشکی قانونی کشور، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غـذایی کشور، سازمان حفظ محیط زیست و دو نماینـده منتخب وزیر محترم جهاد کشاورزي در محل سالن غدیر سازمان حفظ نباتات به صورت برخط تشکيل شد.

به گزارش دبیر هیئت نظارت بر سـموم کشور در این جلسه دو پرونده درخواست ثبت علف کش براي کنترل علف هاي هرز گندم، نخود و ارزیابی مزرعه اي 3 طرح قارچ کش جهت کنترل بیماري انگومک پسـته، بیماري لکه برگی سرکوسـپورایی چغندرقند، سفیدك پودري خیار گلخانه و یک طرح حشـره کش جهت کنترل شـته کلم، توسط اعضاي محترم هیئت نظارت بر سموم مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

رویکرد سـیاست هاي جدید سازمان حفظ نباتات در حوزه ثبت آفتکشها حذف سـموم پرخطر و حرکت به سـمت ثبت سموم کم خطر بیوشیمیایی و سازگار با محیط زیست می باشد.

در راستاي این موضوع برگزاري جلسه هاي سیاستگذاري به منظور تنوع بخشی و ارتقاء سبد آفت کش هاي کشور در دستور کار قرار دارد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0