شنبه, 17 خرداد 1399
EN
  • ساعت : ۹:۳۱:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 
معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات از انجمن های توليدکنندگان و واردکنندگان سموم گزارش منظم توزيع آفت کش ها را درخواست نمود
معاون كنترل آفات سازمان حفظ نباتات از انجمن های تولیدكنندگان و واردكنندگان سموم گزارش منظم توزیع آفت كش ها را درخواست نمود
دکتر عليمرداد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به انجمن های توليدکنندگان و واردکنندگان سموم اعلام کرد:

نظر به اهميت تدارک و عرضه بهينه و مناسب آفت کش ها و با توجه به بررسی های صورت گرفته اخير در خصوص وضعيت موجودی آفت کش ها ، در انبارهای شرکت های تدارک کننده (اعم از واردکنندگان سموم آماده مصرف و کارخانجات فرمولاتور) و با توجه به تغيير گروه کالايی آفت کش ها از يک به 21 و لزوم حفظ تدوام دسترسی مطلوب بهره برداران و کشاورزان به اين نهاده و در جهت پرهيز از بروز هر گونه چالش در امر کنترل عوامل خسارتزای گياهی و همچنين به منظور اعمال نظارت های مؤثر و جلوگيری از وقوع شائبه های ناشايست در اين مقوله ، ضروری است تا گزارش توزيع آفت کش ها توسط شرکت های تدارک کننده به طور منظم و به هنگام توزيع به نمايندگی های استانی ، به مديريت حفظ نباتات سازمان های جهاد کشاورزی استان های مربوطه ارسال و همزمان در سامانه مونيتورينگ سموم نيز ثبت و درج شده و ضمناً يک نسخه از گزارش فوق نيز به سازمان حفظ نباتات تحويل شود .لازم به ذکر است در حال حاضر ثبت گزارش های توزيع در هر دو سامانه مانيتورينگ ضروری خواهد بود و همچنين اطلاع رسانی لازم به اعضاء در جهت اجرای اين عمليات در دستور کار قرار گيرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0