راههای ارتباطی با سازمان

شماره تلفن گویا

23091000

شماره پیام کوتاه

300085364

آدرس صندوق پست الکترونیکی

info@ppo.ir

واحد سازمانی

سمت

نام و نام خانوادگی 

شماره

آدرس پست الکترونیکی

دبیرخانه سازمان

کارشناسان پاسخگو

23091217

dabirkhaneh@ppo.ir

23091227

23091256

دورنگار سازمان

23091228

22401012

آدرس پست الکترونیکی(ECE) سازمان

ece@ppo.ir

حوزه ریاست

سرپرست سازمان

مریم جلیلی مقدم

23091500

jalili@ppo.ir

23091501

دورنگار حوزه ریاست

22402712

 

مدیر حوزه ریاست

 

23091515

 

مدیر روابط عمومی

رضا تیموری

23091253

teymouri@ppo.ir

مشاور پیگیری های ویژه ریاست سازمان و هماهنگی در امور استان ها

 

23091145

 

 

مشاور رییس سازمان در امور بین الملل و دیپلماسی غذایی

امین هادی دین دوست

23091291  

مدیر حراست

سید حسن حسینی

23091138

 

مدیرکل دفتر امور حقوقی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

عمادالدین شعاعی

23091286

shoaei@ppo.ir

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

حجت الاسلام و المسلمین روح الله شاهمرادیان

23091126

h.kashi@ppo.ir

معاونت کنترل آفات

معاون کنترل آفات

سید جواد نوروزیان

23091504

 

سرپرست دفتر آفت کش ها

علی رضایی احمد آبادی

23091510

 

مدیرکل دفتر پیش اگاهی و کنترل عوامل خسارتزا

اکبرآهنگران

23091000

ahangaran@ppo.ir

مدیرمبارزه با آفات عمومی و همگانی

سعید معین نمینی

23091000

moein@ppo.ir

دبیرخانه هییت نظارت بر سموم

شبنم حیدری فاروقی

23091121

heyat.nezarat@ppo.ir

معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی

مریم جلیلی مقدم

23091504

jalili@ppo.ir

سرپرست دفتر قرنطینه

ساغر سلطانی نژاد

23091000

 

مدیرکل دفتر پایش و تحلیل خطر

يداله علی پور

23091109

ya.ippo@Gmail.com

مدیر تهیه وتدوین ضوابط، استاندارد ها و برنامه های کنترل

فاطمه موحدخواه

23091000

movahedkhah@ppo.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاون توسعه مدیریت و منابع

امیر بابک صاحب نظر

23091508

sahebnazar@ppo.ir

دورنگار حوزه معاونت

23091212

مدیر امور مالی و ذیحسابی

مریم نرجه

23091507

narjeh@ppo.ir

دورنگار

23091270

سرپرست مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی

علی صبوری

23091201

 

سرپرست برنامه و بودجه

کوروش کشاورز محمدیان

23091555

 

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

 

23091295

بازرس ویژه رئیس سازمان

ابوالقاسم مرادی قهدریجانی 23091288  
مشاور رئیس سازمان ایرج ملکی 23091154  
مشاور رئیس سازمان سید جواد نوروزیان 23091284  

میز خدمت

مسئول میز خدمت

امین رمضانیان

23091239

info@ppo.ir

کارشناس پاسخگویی به امور مربوط به قرنطینه و بهداشت گیاهی

مصطفی آوانلو

23091232

کارشناس پاسخگویی به  امور مرتبط با کنترل آفات

شاه محمد هاشمی

23091210

دبیرخانه میز خدمت

مریم خلیلی

23091229


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0