دوشنبه, 3 ارديبهشت 1403
 
فرم محصولات قرنطینه 2

  نام محصول  Pepper
  نام کشور  Brazil
  نوع محصول  Seed
  اسم علمی  Capsicum annuum
  نوع ریسک  Medium
  پیام  
  فایل الحاقی  بذرفلفل از برزیل

6.1.7.0
V6.1.7.0