دوشنبه, 3 مهر 1402
  • ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ 
  • تعداد بازدید : 462
دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زا
تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری كپك خاكستری انگور
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری کپک خاکستری انگور توســـط همکاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین شـده و در سایت سازمان بارگذاري گردید.

بیماری کپک‌ خاکستری در بیش از 200 گونه گیاهی وجود داشته و از مهم‎ترین بیماری‌های قبل و پس از برداشت انگور محسوب می‌شود. تقریبا در تمامی تاکستان‌های مناطق مختلف جهان و ایران شیوع دارد. این قارچ دارای نژادهای مختلف بوده و دامنه میزبانی وسیعی دارد که به غیر از انگور به محصولات دیگر از جمله توت‌فرنگی، رز و غیره  نیز حمله می‌کند. عامل بیماری، گل‌آذین خوشه را آلوده کرده و سبب خشکیدگی شکوفه‌ها می‌شود. در صورت شدید بودن بیماری در دوره گلدهی، خوشه گل خشک شده و می افتد. آلودگی روی خوشه‌های انگور به وضوح قابل رویت است در خوشه‌های به هم فشرده آلودگی شدیدتر است. آلودگی در خوشه‌ها از وسط در محل‌هایی که حبه‌ها به هم فشردگی زیادی دارند، شروع شده و عفونت به قسمت‌های پایین‌تر گسترش یافته و کل خوشه را با تولید توده متراکم از میسلیوم و اسپورهای قارچ عامل بیماری، آلوده می‌کند. در هوای خشک، حبه‌های آلوده خشک می‌شوند و در صورت مرطوب بودن هوا، حبه‌ها نرم شده و آبکی می‌شوند. در چنین شرایطی، رطوبت باعث پوشیده شدن سطح حبه‌ها با لایه خاکستری از قارچ عامل بیماری می‌شود.

 با توجه به اهمت موضوع دســتورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری کپک خاکستری انگور  توسط همکـاران دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتات  تهیه و تـدوین گردیـد. نشــریه فوق در ســایت سازمـان حفـظ نباتـات در قســمت معـاونت کنترل آفات، بخش دفتر پیش آگاهی و باکس دستورالعمل هاي باغی بارگذاري شده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0