شنبه, 9 مرداد 1400
EN
  • ساعت : ۸:۲۸:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 100
اطلاعیه
توصیه های فنی كنترل علف های هرز در سیاهدانه
معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات در خصوص کنترل علف های هرز در سیاهدانه اطلاعیه صادر کرد.

با توجه به جایگاه گیاهان دارویی و لزوم رعایت اصول سلامت غذایی آنها کاربرد علف کش در زراعت سیاه‌دانه توصیه نمی‌شود.

  تنها روش استفاده از علف کش ها می تواند در محصول تناوبی قبل یا بعدی باشد تا تراکم علفهای هرز در سیاه‌دانه هم کاهش یابد.

  از آنجایی که تولید گیاهان دارویی بیشتر به صورت ارگانیک توصیه می گردد لذا استفاده از روش های زراعی همچون ماخار ( آبیاری زمین قبل از کشت و از بین بردن علفهای هرز بعد از سبز شدن و سپس کشت سیاه‌دانه در بستر آماده)،  کاربرد ادوات مکانیکی مانند کولتیواتورردیفی و وجین دستی علفهای هرز (روی ردیف های کشت) و همچنین انتخاب زمین‌هایی با آلودگی کمتر پیشنهاد می‌شود.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.4.1.0
    V5.4.1.0