لطفا برای ارسال انتقادات و پیشنهادات فرم زیر را پر نمایید.

 

ارسال

اطلاعات تماس 

آدرس : تهران - انتهای بزرگراه چمران - خیابان یمن - باغ کشاورزی-سازمان حفظ نباتات کشور
تلفن : 230911 
پيامك سازمان : 30002527 

ایمیل : info@ppo.ir

 

  

اطلاعات تماس 

آدرس : تهران - انتهای بزرگراه چمران - خیابان یمن - باغ کشاورزی-سازمان حفظ نباتات کشور
تلفن : 230911 
پيامك سازمان : 30002527 

ایمیل : info@ppo.ir