متن خبر
بدینوسیله به اطلاع متقاضیان واردات اندامهای گیاهی با ریسک قرنطینه ای زیاد مشمول قرنطینه بعد از ورود

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان واردات اندامهای گیاهی با ریسک قرنطینه ای زیاد مشمول قرنطینه بعد از ورود شامل قلمه،نشاء و نهال و همچنین پیاز گلهای زینتی می رساند


نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 آذر 1393
تعداد بازدید : 819

بازگشت