متن خبر
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تنش سرما

یرگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تنش سرما در تاریخ 3تا 5 آذر 1393 در استان کرمان

به سبب اهميت مديريت تنش سرما و از آنجايي كه سرمازدگي هر ساله خسارت هاي قابل ملاحظه اي به محصولات كشاورزي كشور وارد مي كند از اين رو با هدف ارتقاي دانش كارشناسان حفظ نباتات سراسر كشور سازمان حفظ نباتات كشور كارگاه آموزشي تنش سرما و سرمازدگي محصولات كشاورزي و روش هاي مديريت آن را در 3 تا 5 آذرماه 1393 در مركز آموزش جهاد كشاورزي استان كرمان برگزار خواهد كرد. در اين كارگاه سه روزه روش هاي مديريت تنش سرما بيان مي شود و بازديدي نيز از موسسه تحقيقات پسته كشور براي آشنايي كارشناسان با دستگاه هاي مقابله با سرما انجام خواهد شد.

نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : شنبه 24 آبان 1393
تعداد بازدید : 782

بازگشت