متن خبر
مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در سطح 1200هکتار و عمليات بوجاری و ضدعفونی بذور در سطحی معادل 2000هکتار از زمين های کشاورزی در استان چهار محال و بختياری

ابراهيم شيرانی سرپرست مديريت حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری از لزوم تولید محصولات سالم کشاورزی در این استان خبر داد.

 ابراهيم شيرانی سرپرست مديريت حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری از فعاليتهای اين مديريت در مهرماه سال جاری خبر می دهد: مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در سطح 1200 هکتار ، پيگيری پايش محل های زمستان گذران سن به صورت 15 روزه و همچنين می گويد از آغاز فصل کاشت محصولات پاييزه (گندم و جو ) در سال زراعی 93-94 تاکنون عمليات بوجاری و ضد عفونی بذور به مقدار 400 تن و در سحطحی معادل 2000 هکتار از اراضی زراعی آبی و ديم انجام گرديده است .


نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : شنبه 26 مهر 1393
تعداد بازدید : 819

بازگشت