متن خبر
کارگاه آموزشی تجزيه و تحليل خطر آفات

کارگاه آموزشی تجزيه و تحليل خطر آفات در قالب پروژه منطقه ای مديريت شب پره مينوز گوجه فرنگی در منطقه خاور نزديک در نيمه دوم مهرماه سالجاری بمدت 10 روز در محل سازمان حفظ نباتات با همکاری فائو و سازمان حفظ نباتات کشور در حال برگزاری می باشد .

کارگاه آموزشی تجزيه و تحليل خطر آفات در قالب پروژه منطقه ای مديريت شب پره مينوز گوجه فرنگی در منطقه خاور نزديک در نيمه دوم مهرماه سالجاری بمدت 10 روز توسط خانم وليا آراگادا مشاور سازمان خوار و بار جهانی کشاورزی (FAO  ) در محل سازمان حفظ نباتات با همکاری فائو و سازمان حفظ نباتات کشور در حال برگزاری می باشد .

 


نوشته شده توسط : host
تاریخ انتشار : شنبه 26 مهر 1393
تعداد بازدید : 822

بازگشت