متن خبر
« ملاقات سفير کنفدراسيون سوئيس با رئيس سازمان حفظ نباتات »

صبح امروز آقای مارکوس لايتنر سفير کنفدراسيون سوئيس با آقای دکتر محمد رضا درگاهی رئيس سازمان حفظ نباتات کشور ديدار و گفتگو کرد.

در اين ديدار که با حضور رئيس سازمان حفظ نباتات و معاونين و مديران فنی اين سازمان در محل دفتر رياست سازمان برگزار گرديد ، آقای لايتنر ضمن تشکر از سازمان حفظ نباتات بدليل قبول برگزاری اين نشست اعلام کرد که با توجه به وجود روابط مطلوب ديپلماتيک فی مابين ، و قابليت های بسيار خوبی که کشور ايران در زمينه های مختلف اقتصادی دارد ، کشور متبوعش در جهت توسعه اين تعاملات در زمينه کشاورزی و خصوصاً مواردی که مرتبط با فعاليت های سازمان حفظ نباتات است ، آمادگی کامل دارد.
در اين نشست آقای دکتر محمد رضا درگاهی نيز طی سخنانی با اشاره به تحريم های ظالمانه و سياستهای خصمانه ايالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی ايران بيان کرد : عليرغم وجود تمامی اين محدوديت ها و خروج تعدادی از شرکت های عرضه کننده آفت کش از ايران ، خوشبختانه ارتباط کشورهای اتحاديه اروپا و خصوصاً سوئيس با ايران همچنان برقرار و يکی از شرکت های معتبر سوئيسی در حوزه توليد آفت کش ها و سموم کشاورزی در ايران در حال فعاليت می باشد و عرضه بسياری از آفت کش ها را بعهده دارد.
وی يادآورشد عليرغم وجود تحريم ها هيچگونه کمبودی در زمينه آفت کش های مورد نياز کشاورزی در ايران وجود ندارد و هم اکنون به ميزان دو برابر نياز کشور سموم کشاورزی توليد و يا وارد شده است .
وی افزود از آنجا که شرکت های سوئيسی توليد کننده آفت کش همواره استاندارد های لازم و کيفيت مطلوب را برای حضور در بازار سموم ايران ، داشته اند اين امکان وجود دارد تا زمينه همکاری و تعاملات فی مابين گسترش يابد.
دکتر درگاهی در بخش ديگری از سخنان خود در زمينه مباحث قرنطينه ای صادرات و واردات و ترانزيت محصولات کشاورزی فی مابين اظهار کرد ، از آنجا که دو کشور در خصوص مسائل قرنطينه ای تابع قوانين بين المللی و کنوانسيون IPPC هستند ، اين تعاملات بشکل استاندارد و طبق قوانين موجود رعايت می گردد و در اين زمينه هيچگونه مشکلی وجود ندارد . درگاهی افزود چنانچه حوزه های ديگر وزارتخانه در زمينه پژوهش ، انتقال دانش و فعاليت های ديگر مرتبط با بخش کشاورزی تمايل به همکاری بيشتر با کشور سوئيس را داشته باشند ، اين سازمان نيز با در نظر گرفتن تمامی قوانين و مقررات بين المللی نسبت به تسهيل اين مراودات همکاری خواهد نمود .
دکتر درگاهی با تأکيد بر آمادگی سازمان حفظ نباتات در بحث گسترش روابط ايران با سوئيس در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه افزود : پيش نويس موافقت نامه ای بين ايران و سوئيس تنظيم گرديده تا به موجب آن بتوانيم در جهت افزايش مراودات اقتصادی و روابط بيشتر با اين کشور قدم برداريم .
آقای مارکوس لايتنر ، سفير سوئيس در ايران ضمن تشکر از رياست سازمان حفظ نباتات وديدگاه وی نسبت به اين کشور ، در جهت گسترش روابط اقتصادی فی مابين ابراز تمايل کرد. وی ابراز اميدواری نمود که هر چه سريعتر پيش نويس موافقت نامه يادشده ، بررسی و به امضا ء طرفين برسد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 شهريور 1398
تعداد بازدید : 5860

بازگشت