متن خبر
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص توزيع پروتيين هيدروليزات غير مجاز

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مديران حفظ نباتات سراسر کشور اعلام کرد:
پيرو گزارش های دريافتی در خصوص توزيع پروتيين هيدروليزات در بسته بندی 20 کيلوگرمی با شماره بچ 2208 توسط شرکت شيميايی سليس ، به آگاهی می رساند فرآورده مذکور در فهرست پروتيين هيدورليزات های دارای تاييديه از اين سازمان نيست ، لذا توزيع و فروش آن برای کنترل مگس های ميوه غير قانونی است . بديهی است عرضه فرآورده فوق ، خارج از ضوابط قانونی انجام شده و هر گونه خسارت ناشی از کاربرد آن ، متوجه توليد کننده ، توزيع کنندگان ، فروشندگان ، توصيه کنندگان و بهره برداران است .

لازم به ذکر است مسئوليت خسارت های جنبی احتمالی قابل پيگرد قانونی خواهد بود ضروری است تا در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی عمومی و همه جانبه از رسانه های جمعی استان اقدام و گزارش های لازم در اين خصوص به اين سازمان ارسال شود.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 26 مرداد 1398
تعداد بازدید : 219

بازگشت