متن خبر
هشدار معاون کنترل آفات سازمان در خصوص عرضه علف کش تقلبی کلين ويد

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به مديران حفظ نباتات سراسر کشور اعلام کرد:
بر اساس گزارشات واصله مبنی توزيع ترکيب تقلبی علف کش کلين ويدSC % 40 در بسته بندی 250 ميلی ليتری بدون درج نام شرکت وارد کننده در سطح مناطق ، به آگاهی می رساند بر اساس بررسی های بعمل آمده درمورد سوابق صدور مجوزهای تدارک آفت کش ها ، تدارک و توزيع ترکيب ذکر شده ، فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بدون اخذ مجوز از اين سازمان صورت گرفته است . لذا مقتضی است دستور فرمائيد ضمن اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق ، مراتب توسط شبکه ی ذيربط نظارتی در استان مورد بررسی و پيگيری قرار گرفته ، با خاطيان برابر مقررات و موازين قانونی (معرفی به مراجع ذيربط ) برخورد لازم صورت گيرد. لازم به ذکر است که تدارک کننده مجاز ترکيب فوق الذکر شرکت پيرا کشت شيمی (از شرکت پريجات هندوستان ) بوده است ، لذا بدينوسيله وجوه افتراق نمونه اصلی و تقلبی به شرح زير اعلام می شود:
1- نمونه تقلبی در بسته بندی 250 ميلی ليتری می باشد، در حاليکه نمونه اصلی در ظروف 100 ميلی ليتری عرضه شده است .


2- برچسب الصاق شده نمونه جعلی با کيفيت پايين و به وضوح بصورت دستی الصاق شده است
3- اطلاعات و مشخصات کف بطری اصلی با کف بطری جعلی (فاقد هر گونه اطلاعات توليد کننده ) کاملا مغاير است
4- در نمونه تقلبی نام و لوگوی شرکت های پريجات و پيرا کشت و همچنين آدرس دفتر پيرا کشت شيمی دکر نشده استنوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 مرداد 1398
تعداد بازدید : 433

بازگشت