متن خبر
هشدار : توزيع سم قاچاق

دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان طی نامه ای اظهار داشت: توزيع ترکيب قاچاق به نام EC 40 % permalonدر بسته بندی قوطی فلزی يک ليتری ، ساخت کشور پاکستان در سطح مناطق ، در فهرست سموم مجاز کشور ثبت نشده و از مجاری غير قانونی وارد کشور شده است .

لازم به ذکر است از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق ، نسبت به شناسايی مکان های عرضه و پيگيری مراتب از طريق دستگاه های ذيربط تا معرفی متخلفين به مراجع قضايی و اعمال موازين قانونی ، اقدام فرماييد . ضمنا تصوير مذکور در سايت اينترنتی سازمان حفظ نباتات به نشانی WWW.PPO.ir قابل دسترسی است .


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 خرداد 1398
تعداد بازدید : 311

بازگشت