متن خبر
توزيع سم توفوردی + MCPA تقلبی

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اعلام می دارد ; سم توفوردی + MCPA ، منتسب به شرکت بهاور شيمی تقلبی بوده و از مجاری غير مجاز توزيع شده است

بدين وسيله به اطلاع می رساند از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق خوداری نمائيد.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398
تعداد بازدید : 260

بازگشت