متن خبر
توزيع سم ديازينون تقلبی منتسب به شرکت فرآورده های شيميايی ايران

    دکتر عليمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اعلام کرد: سم تقلبی ديازينون 60./. EC ، منتسب به شرکت فرآورده های شيميايی ايران با شماره بچ 2 و تاريخ توليد 97/4/4 ازمجاري غير قانوني و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك و توزيع شده است

لازم به ذکر است از تهيه ، توزيع و مصرف ترکيب فوق خود داری نمائيد


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 ارديبهشت 1398
تعداد بازدید : 231

بازگشت