متن خبر
معاونت کنترل آفات سازمان حفظ نباتات فراخوان تدارک گاز متیل بروماید را تمدید کرد.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات از انجمن واردکنندگان سم و کود ایران خواست تا فراخوان گاز متیل بروماید برای یکبار دیگر تمدید شود.

پیرو فراخوان شماره 730/21443 مورخ 9/10/1397 موضوع تدارک گاز متیل بروماید بدین وسیله اعلام می‌دارد در نظر است تا مجوز واردات آفت‌کش مذکور برای شرکت/ شرکت‌های متقاضی واجد شرایط ذیل و وفق مقررات و ضوابط جاری صادر شود، ضمنا یادآوری می‌شود توزیع آن به شرکت‌های مجاز منطبق با ضوابط و هماهنگ با استانداردهای مربوطه و با درنظر گرفتن وظایف سازمان و در طول سال مجاز و امکان‌پذیر خواهد بود، مقتضی است اطلاع رسانی لازم در این خصوص به اعضای آن انجمن معمول شده تا متقاضیان درخواستهای خود را منضم به مستندات مربوطه حداکثر تا 15/2/1398 به این سازمان ارائه نمایند.
1-دارابودن پروانه فعالیت معتبر در زمینه واردات سموم آماده مصرف
2-دارابودن انبار اختصاصی برای نگهداری کالاهای خاص با ویژگیهای خطرناک، منطبق با شرایط پیوست
3-ارائه تعهدنامه محضری در خصوص چگونگی نگهداری و توزیع کپسول گاز متیل بروماید وارداتی منطبق با متن موجود.نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 اسفند 1397
تعداد بازدید : 346

بازگشت