متن خبر
توزیع سم غیرمجاز


0%، براساس گزارشهاي واصله و مشاهدات انجام شده ، ترکیبی با عنوان طعمه موش کش راکومین با ماده مؤثره کوماتترالیل 0375
آلمان، در بسته بندي 250 گرمی، منتسب به شرکت بایردر سطح مناطق توزیع و عرضه شده است

باعنایت به اینکه ترکیب فوق بدون ثبت درفهرست سموم مجازکشور، فارغ ازاقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات تدارك و توزیع گردیده است،ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداري ازتهیه ، توزیع و مصرف ترکیب یادشده، نسبت به شناسایی مکانهاي عرضه و پیگیري مراتب از طریق دستگاههاي ذیربط تا معرفی متخلفین به مراجع قضایی
و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف شده فوق الاشاره باهزینه صاحب کالا، اقدامات لازم انجام گیرد

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 اسفند 1397
تعداد بازدید : 528

بازگشت