متن خبر
انتصاب

طی حکمی از سوی مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا ،آقای حمید یدایی به سمت معاون امور زراعی و باغی منصوب شدنوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 اسفند 1397
تعداد بازدید : 524

بازگشت