متن خبر
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات نظارت مستمر،لیبل نویسی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مقررات نظارت مستمر،لیبل نویسی ،نظارت برفرایند تولید وواردات سایرمواردمربوط به حوزه آفت کشها
 


جلسه با حضوردکتر سرافرازی- دکتر نوبخش –کارشناسان دفتر آفت کش های شیمیایی و غیر شیمیایی و نمایندگان شرکتهای تولید کننده و واردکننده سموم برگزار گردید.

در ابتدادکتر سرافرازی ضمن خوش آمد گویی به حضار بر رعایت چارچوب لیبل نویسی بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق سازمان تاکید کرد تا مکاتبات به حد اقل ممکن برسد. وی خاطر نشان کرد که تبادل اطلاعات بین شرکتها و سازمان باید بسیار بیش از این باشد.و اعلام کرد تاریخ اعتبار لیبل ها را افزایش خواهند داد. وی از همکاران سازمان خواست تا در سایت سازمان سوالات متداول برای شرکتها گذاشته شود تا مشکلات به حد اقل برسد.
در ادامه جلسه خانم دکتر نوربخش ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان تاکید کرد که مسئولان فنی شرکتها باید به سایت سازمان مراجعه و به روز باشندو از قوانین و مقررات جدید اطلاع کامل و کافی داشته باشند.تمام دستور العملها و قوانین در سایت گنجانده شده و مسئولین فنی شرکتها موظف به رعایت کامل آن می باشند. وی از مسئولین فنی بعنوان بازوان سازمان حفظ نباتات یاد کردو و گفت: نظارت بر کارخانه ها چه تولید کننده و چه وارد کننده از وظایف اصلی سازمان است هر کدام از همکاران سازمان می توانند برای نظارت و نمونه برداری بدون اطلاع قبلی به کارخانه ها مراجعه و وظیفه خود را انجام دهند و شما نیز موظف به همکاری با آنها می باشید.
نوربخش از شرکت کنندگان درخواست کرد که اطلاعات حتما باید در سامانه مانیتورینگ ثبت شود در غیر این صورت دیگر مجوز برای آن شرکت صادر نخواهد شد .وی افزودتمام این موارد برای جلوگیری از تقلب و قاچاق صورت می گیرد. نوربخش افزود به زودی توسط کارشناسان و مسئولین سازمان،شرکتها درجه بندی خواهند شد و بلا فاصله با توجه به درجه مجوز ترخیص ها ،کنترل و پایش و رصد خواهد شد و بر اساس آن مجوز صادر یا باطل خواهد شد.
نوربخش در ادامه تاکید کرد شرکتها موظفند کلیه مقررات سازمان را اجرایی کنند در غیر این صورت هیچ مجوزی برای آنها صادر نخواهد شد.
در ادامه این جلسه کارگاه آموزشی برچسب نویسی آفت کش ها توسط مهندس سیدین ادامه و پس از آن جلسه پرسش و پاسخ در زمینه کارگاه آموزشی برگزار شد.


نوشته شده توسط : admin
تاریخ انتشار : يکشنبه 5 اسفند 1397
تعداد بازدید : 622

بازگشت