متن خبر
توزيع سم علفکش آتلانتيس تقلبي

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات :بر اساس گزارشات واصله مبنی بر توزيع سم علفکش آتلانتيس تقلبي منتسب به شرکت بایربا عنایت به اینکه ترکیب غیر مجاز فوق

براساس گزارشات واصله مبني برتوزيع سم علفکش آتلانتيس تقلبي منتسب به شرکت باير، بااعنايت به اينکه ترکيب غير مجاز فوق از
مجاري غير قانوني و فارغ از اقدامات نظارتي سازمان حفظ نباتات تدارك و توزيع شده است، مقتضي است ضمن بررسي همه جانبه موضوع و
اطلاع رساني همگاني جهت خودداري از تهيه، توزيع و مصرف ترکيب فوق، نسبت به شناسايي مکان هاي عرضه و پيگيري مراتب از طريق دستگاههاي
ذيربط، تا معرفي متخلفين به مراجع قضايي و اعمال موازين قانوني ، اقدامات لازم انجام گيرد

.
ببابراين باتوجه به اظهار شرکت تدارك کننده، نمونه سم اصلي داراي مشخصات به شرح ذيل مي باشد


چند لايه و نيمه شفاف با 3 علامت برجسته باير در اطراف و بالاي هر بطري است Coex ?- بطري ها از جنس
?- دور درب قوطي که زمان باز شدن بريده مي شود، هولوگرام رنگي با علامت باير چسبيده شده است که با حرکت دادن بطري، رنگ هاي آن
تغيير مي کند و زمان باز شدن درب قوطي پاره مي گردد. لذا خريداران بايد از پاره نشدن هولوگرام در زمان خريد اطمينان حاصل کنند
?- در کنار هولوگرام ذکر شده، بارکدي وجود دارد که اگر تلفن همراه مجهز به بارکد خوان روي آن گرفته شود، تمامي اطلاعات آفت کش مذکور،
از تاريخ ساخت، نام شرکت وساير اطلاعات قابل مشاهده است
?- بالاي درب قوطي علامت برجسته باير وجود دارد
?- زير قوطي دايره اي وجود دارد که وسط آن فلش جهت دار، سال وماه توليد آن را نشان مي دهد
?- برچسب آتلانتيس به زبان فارسي با پيکتوگرام مخصوص علف کش است و به صورت دفترچه اي مي باشد که با کنار زدن نوار چسب در حاشيه
بطري سم، قابل مطالعه است و تاريخ تأئيديه برچسب در انتهاي متن ذکر شده است
?- آتلانتيس تقلبي در بطري هاي معمولي توزيع شده است و فاقد کليه موارد اشاره شده فوق است


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 دي 1397
تعداد بازدید : 557

بازگشت