متن خبر
تدارک کنندگان آفتکشها موظف به دریافت تعهد محضری شدند

با عنایت به دستور مقام عالی وزارت متبوع که طی نامه شماره 97/501/2519 مورخ 97/5/14 معاون محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده

کلیه اعضاء بر اساس نمونه فرم پیوست نسبت به تهیه تعهد محضری اقدام و سپس تصویر آن را در اسناد مرتبط با هردرخواست ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت بارگذاری و اصل تعهد نامه را به این سازمان ارائه نمایند . بدیهی است صدور مجوز ترخیص منوط به ثبت این تعهد نامه در پرونده شرکت متقاضی است

برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید

 


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397
تعداد بازدید : 1245

بازگشت