متن خبر
انجمن صنایع تولید کنندگان سموم موظف به ثبت اطلاعات موجودی انبار در سامانه جامع مونیتورینگ شد

دکتر علیمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به رئیس هییت مدیره انجمن صنایع تولید کنندگان سموم این انجمن را مکلف کرد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ97/5/23 نسبت به ثبت اطلاعات آفتکشها ی موجود در انبار هر شرکت  در سامانه جامع مونیتورینگ سموم اقدام نمایند

این اقدام به منظور امکان برنامه ریزی مناسب و ایجاد اطمینان از دسترسی کامل بهره برداران بخش کشاورزی به آفتکشهای مورد نیاز صورت گرفته است.
شایان ذکر است کلیه شرکتهای غیر عضو انجمن فوق الذکر نیز موظف هستند نسبت به ورود اطلاعات موجودی انبار خود در این سامانه اقدام نمایند


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397
تعداد بازدید : 308

بازگشت