متن خبر
انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران مکلف به ثبت اطلاعات موجودی انبار در سامانه جامع مانیتورینگ شد

دکتر علیمراد سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات طی نامه ای به رئیس هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران ،این انجمن را مکلف کردتا پایان وقت اداری روز سه شنبه 97/5/23 نسبت به ثبت اطلاعات آفتکش های موجود در انبار هر شرکت در سامانه جامع مانیتورینگ سموم اقدام نماید.

این اقدام به منظور امکان برنامه ریزی مناسب و ایجاد اطمینان از دسترسی کامل بهره برداران بخش کشاورزی به آفت کش های مورد نیاز صورت گرفته است.شایان ذکر است کلیه شرکت های غیر عضو انجمن فوق الذکر نیز موظف هستند نسبت به ورود اطلاعات موجودی انبار خود در این سامانه اقدام نمایند

روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : شنبه 20 مرداد 1397
تعداد بازدید : 399

بازگشت