متن خبر
هشدار

بر اساس گزارشهای واصله و مشاهدات انجام شده مبنی بر توزیع و عرضه سم آمیتراز EC20% با عنایت به اینکه ترکیب فوق از سال 1391 از فهرست سموم مجاز کشور حذف گردیده و توزیع و مصرف آن ممنوع می باشد

مقتضی است
ضمن بررسی همه جانبه موضوع و اطلاع رسانی همگانی جهت خودداري از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، نسبت به شناسایی مکان هاي عرضه و پیگیري مراتب از طریق دستگاههاي ذیربط تا معرفی متخلفین به مراجع قضایی و اعمال موازین قانونی و امحاء ترکیب کشف شده فوق الاشاره با هزینه صاحب کالا، اقدامات لازم انجام گیرد
.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 15 مرداد 1397
تعداد بازدید : 719

بازگشت