متن خبر
انتصاب در سازمان حفظ نباتات

رئیس سازمان حفظ نباتات طی احکام جداگانه ای آقای مهندس رضا مروتی را بعنوان معاون توسعه و منابع سازمان و آقای محمد صادق همایونی را به عنوان مشاور رئیس سازمان و مدیر حوزه ریاست منصوب کرد.

در جلسه شورای مدیران روز گذشته سازمان حفظ نباتات ،آقای دکتر درگاهی ضمن انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و همچنین مشاور رئیس سازمان و مدیر حوزه ریاست ،طی سخنانی با اشاره به اینکه نیروی انسانی و منابع مالی مهمترین ارکان هر سازمان هستند ،از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی خواست تا با ساماندهی مناسب امور پشتیبانی از تمامی امکانات و ظرفیتهای سازمان در جهت حمایت و پشتیبانی از بخش های فنی استفاده شود. وی با اشاره به اینکه مدیران سازمان باید حس مطالبه گری نسبت به خود را در سرلوحه امور قرار دهند،نسبت به پرهیز از انجام کار بصورت جزیره ای و انجام  امور سازمان بصورت گروهی تاکید نمود.
دکتر درگاهی در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران سازمان خواست برای پیشبرد اهداف سازمانی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ترسیم گردد. وی ضریب نفوذ IT را در سازمان پایین ارزیابی نمود و تاکید کرد باید به نحوی برنامه ریزی شود تا مراجعه ارباب رجوع به سازمان به صفر رسیده و کلیه امور از طریق درگاه خدمات الکترونیکی ارائه شود

 

 

 

 

 

.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 مرداد 1397
تعداد بازدید : 1943

بازگشت