متن خبر
انتصاب

طی حکمی از سوی مدیرکل دفتر فن آوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري ،آقای محمد رضا کریمی به سمت سرپرست معاون مدیر کل نوسازی و تحول اداری منصوب شد

در این ابلاغ آمده است:
نظر به مراتب تعهد وسوابق جنابعالی وموافقت سرپرست محترم سازمان به موجب این حکم به سمت سرپرست معاون مدیر کل نوسازی
وتحول اداری منصوب می شوید. با عنایت به تقش اساسی نوسازی وتحول اداری در تحقق اهداف وسیاستهای سازمانی ، برنامه ریزی در
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی ، بازبینی در تشکیلات ساختار سازمانی ، ارائه ارزیابی عملکرد ستادی و استانی
ازاولویت های کاری جنابعالی می باشد.امید است با اتکال به خداوند متعال وبا رعایت اعتدال گرایی ومنشور اخلاقی دولت تدبیر وامید وبا
همدلی وتعامل همکاران ستادی واستانی دراجرای وظایف محوله موفق وموید باشید
.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 خرداد 1397
تعداد بازدید : 8660

بازگشت