متن خبر
برگزاری جلسه در خصوص بيماری لکه نواری گندم در سازمان حفظ نباتات

با توجه به اهميت بيماری های گياهی در چرخه توليد بذر سالم و انتقال و شيوع بيماری لکه نواری باکتريايی گندم ، رصد و پايش های انجام گرفته بيانگر شيوع و توسعه بيماری به ساير مناطق می باشد. بدين منظور جلسه ی کميته فنی عوامل خسارت زای گندم با محوريت تصميم گيری در خصوص بيماری لکه نواری باکترياي گندم با حضور سرپرست سازمان حفظ نباتات ، سرپرست دفتر پيش آگاهی ، نمايندگان مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال ، مجری طرح گندم ، مديران حفظ نباتات استانها و کارشناسان دفتر پيش آگاهی در تاريخ 24/2/97 در سازمان حفظ نباتات برگزار گرديد.

ابتدا مهندس قائميان سرپرست محترم سازمان حفظ نباتات خواستار پر رنگ شدن ارتباط همکاری استانها با سازمان حفظ نباتات شدند و اظهار داشتند که روندی تعريف شود که هر سه ماه يکبار جلسات ملی و منطفه ای تشکيل شود تا با اولويت بندی مسائل استانها با کمک و همدلی هم مشکلات مرتفع شود . در ادامه جلسه مديران و نمايندگان حفظ نباتات استانها گزارشی از روند پيشرفت بيماری و اقدامات انجام گرفته جهت جلوگيری از گسترش اين بيماری و مشکلات پيش رو را بيان نمودند و در پايان مهندس رجبی سرپرست دفتر پيش آگاهی ضمن جمع بندی موارد مذکور در جلسه ، راهکارهای لازم از جمله تعيين استانداردهای بذری ، تعيين روش يکسان سازی برآورد آلودگی و خسارت ، رعايت بهداشت مزرعه ای و .. را ارائه نمود.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید : 7822

بازگشت