متن خبر
امکان کاشت بذر پنبه وارداتی به صورت آزمایشی در استانهای گلستان و خراسان شمالی فراهم شد

دکتر اکبر آهنگران مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات ضمن اعلام این خبر افزود

با توجه به نیاز کشور به ورود ارقام جدید پنبه،سازمان حفظ نباتات کشور با در نظر گرفتن تمهیدات کنترلی و بهداشت گیاهی لازم،از دو سال قبل شرایط قرنطینه ورود بذر پنبه را عالام نمود و بذور وارد شده تحت کنترل های لازم در مزارع ایزوله کشت گردید و به تدریج استانهای مجاز به کشت آن افزایش داده شد. در سال جاری نیز اجازه کشت در استان گلستان و خراسان شمالی داده شد که در این خصوص متقاضیان می بایستی هماهنگی لازم را با مدیر حفظ نباتات استان به عمل آوردتا بذور تحت کنترل کاشت شوند.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید : 7744

بازگشت