متن خبر
مهندس مهدی قائمیان سر پرست سازمان حفظ نباتات هشدار داد

هشدار مهندس مهدی قائمیان نسبت به مبارزه به موقع با آفات و بیماریها در برخی از مناطق و استانهای کشور

پایش و مبارزه با عوامل بیماری زای برگی در مناطق شمالی و غربی و مبارزه با بیماری بلایت خوشه گندم (فوزاریوم)در استانهای گلستان،مازندران و اردبیل و نیز مدیریت آفات مکنده (شته و ...) در مناطق شمال شرق کشور و استانهای مرکزی و فارس ضروری است.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 فروردين 1397
تعداد بازدید : 3955

بازگشت