متن خبر
سرپرست دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس مهدی قائمیان ،سرپرست سازمان حفظ نباتات ،آقای مهندس محمد ظاهر رجبی بعنوان سرپرست دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا منصوب گردید

سازماندهی شبکه های مراقبت آفات در بخش دولتی و خصوصی ،استقرار سامانه های پیش آگاهی آفات و بیماری ها ،علفهای هرز و توسعه روش های کنترل تلفیقی آفات(IPM)و تولید محصول سالم از اهم اولویت های کاری مورد انتظار در حکم صادره ذکر گردیده است.
لازم به ذکر است پبش از این آقای کرامت اله اکبر پور عهده دار سمت مدیر کلی دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان بوده اند که اخیرا به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند
.


نوشته شده توسط : adminnews
تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 فروردين 1397
تعداد بازدید : 4665

بازگشت